Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бектібай Б.Ж., Жаханова И.Ж. (Құраст.) Механикалық шамаларды өлшеу мен бақылау əдістері жəне құралдары

  • Файл формата pdf
  • размером 542,33 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бектібай Б.Ж., Жаханова И.Ж. (Құраст.) Механикалық шамаларды өлшеу мен бақылау əдістері жəне құралдары
Алматы: ҚазҰТУ, 2011. — 71 б.
Машина жасау өндірісіндегі шығарылатын өнімнің сандық жəне сапалық өлшемдері, яғни өндіріс процестерінің технологиялық параметрлерін бақылайтын, сонымен қатар алынатын өнімнің сипаттамасы мен қасиеттері н бағалайтын сала өлшеу саласы болып табылады. Өнімнің сапасын, сенімділігін жəне өзараауыстырымдылығын қамтамасыз ететін сызықтық жəне бұрыштық өлшеулер машина жасау саласындағы өнімнің 15% шығынын үлесіне тиеді. Қазіргі заманға сай техниканың дамуы метрология негізінде көптеген өлшеу əдістері мен құралдарын даму нəтижесінде өркендеді ҚР өркендеуіне машина жасау үлкен үлесін қосады, ондағы машиналар мен басқа бұйымдардың сапасын жақсарту үшін техникалық өлшеу мен бақылауға қолданылатын əдістер мен құралдар үлкен мəнге ие болады.
Ұсынылып отырған ОƏК студенттерге өлшеу саласындағы өнімнің сапасын тексеретін қажетті білімнің барлығын үйретеді. Көптеген механикалық шамаларды өлшеуді, механикалық шамалар туралы жалпы мағұлматтарды, өзараауыстырмыдылық туралы негізі түсінікті, сызықты, бұрыштық, өлшеу əдістері мен құралдарын, пішінің параметрлерін, беттің сапасын, кедірбұдырлықты, беттің қаттылығын сонымен салмақтың динамикалық шамасын, деформацияны, күш моментін жəне инерцияны оқып үйрену қарастырылған.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация