Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Товажнянський Л.Л. та ін. Технологія зв`язаного азоту

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Товажнянський Л.Л. та ін. Технологія зв`язаного азоту
Підручник. — НТУ "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 536 c.
Викладено теорію і технологію зв'язування (фіксації) атмосферного азоту. Наведено інформацію про сучасні методи одержання технологічних газів, зокрема, водню, азоту, кисню, оксиду азоту, які застосовуються в Україні та країнах СНД. Акцентовано увагу на процесах переробки вуглеводнів у сировину для азотної промисловості, розкрито принципи кріогенних методів одержання газів. Розглянуто технології синтезу аміаку, азотної та синильної кислот, метанолу, формальдегіду, карбонату та гідрокарбонату амонію, карбіду та ціанаміду кальцію. Висвітлено історію розвитку, проблеми оптимізації, економіки, якості продукції та техніки безпеки даних виробництв.
Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко, І. О. Слабун, М. І. Ворожбіян.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация