Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Сарыбаев О.А., Сарыбаев М.А. МГА метрологиялау, стандарттау жəне сертификаттау

  • Файл формата pdf
  • размером 513,32 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Сарыбаев О.А., Сарыбаев М.А. МГА метрологиялау, стандарттау жəне сертификаттау
Алматы: Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2009. — 58 бет.
050707 – “Тау кен ісі” мамандығына арналған “МГА метрологиялау, стандарттау жəне сертификаттау” пəнінің оқу-əдістемелік кешені студенттерге ² МГА метрологиялау, стандарттау жəне сертификаттау курсының өзіндік жұмыстарын орындау кезінде, пəннің теориялық бөлімімен практикалық жұмыстарын оқуға үлкен көмек көрсетеді. ОƏК ҚР ГОСО мазмұнына, квалификациялық сипаттамасымен, оқу жұмыс жоспарына сəйкес орындалған жəне “ МГА метрологиялау, стандарттау жəне сертификаттау” пəнінің негізгі мазмұнын ашып көрсетеді, бұл тұрғыда студенттердің пəнді жəне оқу курсын таңдауға жеңіл болады.
Оқу-əдістемелік кешені пəннің оқу бағдарламасынан (Syllabus), əдістемелік материалдары, студенттердің өзіндік жұмыстары үшін оқу-практикалық материалы, қажетті əдебиет тізімі, глоссаридан тұрады. Текстік жəне бақылау сұрақтары курс бойынша студенттердің өзіндік білімдерін бақылауға арналған.
ОƏК студенттердің оқу білім жəне творчестволық талаптарын, студенттердің өзіндік жұмыстарын жəне аудиториялық жəне аудиториядан тыс уақыттарындағы ұйымдастыру жұмыстарына деген талпынысқа жориды.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация