Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Львівського університету. Серія історична 2014 №50

  • Файл формата pdf
  • размером 27,01 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Львівського університету. Серія історична 2014 №50
Збірник наукових праць. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — 694 с. — ISSN 2078-6107.
Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з актуальних проблем української і зарубіжної історії, історіографії та етнології. У науковий обіг вводиться низка невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів.
Роман Шуст. Vestigia semper adora.
Статті та повідомлення.
Історичні середовища та студії.

Олена Аркуша, Мар’ян Мудрий. Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних контекстах підавстрійської Галичини.
Ірина Глушик. Фахова підготовка істориків Львівського історичного середовища другої половини ХІХ століття.
Леонід Зашкільняк. Українська історіографія у міжвоєнній Польщі: організаційні та методологічні аспекти.
Михайло Глушко. Наукові зв’язки викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з Науковим Товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013).
Напрями наукових досліджень.
Галина Матвієнко. Церковна історія у Цісарсько-королівському університеті імені Франца І у Львові.
Анастасія Баукова. Антична археологія у Львівському університеті.
Павло Юрейко. Медієвістика як основна компонента історичних студій кафедри загальної історії середніх віків та Інституту допоміжних історичних наук Львівського університету (1919–1939).
Роман Тарнавський. Етнологічний інститут Львівського університету: формування колективу та напрямів діяльності (1924–1939).
Біографічний вимір історичної науки.
Христина Ковтун, Андрій Синиця. Андрій Брагінець – перший декан історичного факультету Львівського університету.
Ігор Гілевич. Михайло Скорик – етнолог, історик, фольклорист.
Катерина Юхимчук. Ігор Свєшніков: нові штрихи до наукового портрета.
Володимир Качмар. Теофіл Коструба: життєвий шлях і наукові пошуки історика та богослова.
Леся Клебан. Питання української національної ідеї, державності та мови у працях Михайла Возняка.
З нагоди 200-річчя Тараса Шевченка (передрук публікацій “Наукових записок історичного та філологічного факультетів”, 1940, вип. 1).
З історії видання “Записок історичного та філологічного факультетів” Львівського університету.
Іван Крип’якевич. З минулого Шевченкової батьківщини.
Михайло Возняк. Літературна атмосфера “Івана Підкови” Т. Г. Шевченка.
Спогади.
Степан Макарчук. Історичний факультет Львівського університету у 1951–1956 роках.
Степан Мовчан. Студенти і викладачі історичного факультету в роки “хрущовської відлиги”.
Оксана Франко. “Ми були дітьми війни”: спогади про випускників історичного факультету 1960 року.
Костянтин Кондратюк. Окремі спогади про історичний факультет (1964–1990).
Документи та матеріали.
Олег Бондар, Роман Тарнавський. Тематика історичних дисциплін у Львівському університеті (1930–1939).
Володимир Качмар, Ярослав Притула. Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік.
Богдана Сипко. Викладацький склад історичного факультету Львівського університету у 1940 р. крізь призму службових характеристик.
Олександр Целуйко. Нарада у відділі історії України Інституту суспільних наук АН УРСР “Про стан і завдання розвитку допоміжних історичних дисциплін” (31 січня 1959 р.).
Ганна Сіромська, Руслан Сіромський. “Це прояви ідеологічної боротьби, а ми інколи недооцінюємо їх”: архівні матеріали до справи професора Олександра Карпенка (1968–1973).
Рецензії та огляди.
Зоя Баран. Cichoracki P. Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939 / Piotr Cichoracki. Kraków, 2005. 412 s.
Тамара Полещук. Марчуков А. В. Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время / Андрей Марчуков. Москва: REGNUM, 2011. [Серия: SELECTA]. 294 с.
Леся Купин. Наріжний камінь для дослідження історії Львівського університету. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка.
Наукове життя.
Григорій Рачковський. Польові етнографічні дослідження кафедри етнології Львівського університету (1998–2013): географія, тематика, здобутки.
Юрій Гудима. Уроборос, або вибрана бібліографія до історії розвитку історичної науки у Львівському університеті.
Руслан Сіромський. Публікації у “Віснику Львівського університету. Серія історична” за 2002–2013 роки.
Григорій Рачковський, Назар Васьків. Список монографій, навчальних посібників та підручників авторства викладачів історичного факультету Львівського університету за 2000–2014 роки.
Мар’ян Лозинський. Дослідження історії Чину Святого Василія Великого у Литві у науковій та громадсько-культурній діяльності Алдони Васіляускєне.
Homo locum ornat, non hominem locus (Світлої пам’яті Лесі Федорівни Буденко).
Feci quod potui, faciant meliora potentes (Світлої пам’яті Модеста Ігоровича Чорного).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация