Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Түсеев Т., Макешева К.К. Бақылау-өлшеу аспаптары

  • Файл формата pdf
  • размером 1,75 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Түсеев Т., Макешева К.К. Бақылау-өлшеу аспаптары
Алматы: ҚазҰТУ баспасы, 2011. — 76 б.
«Бақылау-өлшеу аспаптары» курсы бойынша студенттерге арналған оқу-əдістемелік кешені болып табылады. Студенттер пəнді кеңінен игеру үшін өте қажетті құрал.
Оқу құралында өлшеу техникасының негізгі ұғымдары, құралдары, əдістері, сондай-ақ түрлі электрлік емес шамаларды өлшеудің ерекшеліктері қарастырылған. Өлшеу аспаптары мен өлшеу түрлендіргіштерінің қосылу схемалары мен қателіктері, қолданылуы жəне құрылғылары жөнінде жалпы мəлімет берілген. Микропроцессорлық аспаптардың негізгі элементеррі келтірілген.
Оқу - əдістемелік кешені 5В071600 – «Аспап жасау» мамандығы бойынша оқитын бакалаврларға жəне ақпараттық-өлшеу техникасы мен технологиясы төңірегінде мамандандырылатын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация