Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Масенко Л.Т. (ред.) Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду

  • Файл формата djvu
  • размером 5,05 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Масенко Л.Т. (ред.) Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду
Документи і матеріяли/ За ред. Л. Масенко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 399 с. — ISBN 966-518-314-1.
У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. Розкривається специфіка лексикографічної, термінологічної й правописної практик радянського періоду, метою яких, починаючи з 30-х років, було поступове вилучення питомих рис української лексики, фразеології і навіть деяких словотвірних та граматичних форм і заміна їх кальками з російської мови. На базі корпусу документів і матеріалів укладено реєстр репресованої лексики.
Працю призначено гуманітаріям — філологам, історикам, політологам, викладачам відповідних дисциплін, студентам, аспірантам і всім тим, кому не байдужа доля рідної мови.
Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду
«Перебудовними шляхами». Українізація
Микола Скрипник. Перебудовними шляхами
Григорій Холодний. Стан та перспективи наукової роботи Інституту Української Наукової Мови
Олена Курило. Уваги до сучасної української літературної мови: Вступне слово
Олекса Синявський. Найголовніші правила української мови: Передмова
Правопис
Від державної комісії при НКО для впорядкування українського правопису
Постанова Народного Комісара освіти УСРР від 6-го вересня 1928 р.
«Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті». Документи та матеріали 30-х років
Постанова Народного Комісара Освіти УСРР від 5-го вересня 1933 р.
До видання нового українського правопису
Післяслово до 2-го й 3-го випусків II тома російсько-українського словника
Андрій Хвиля. Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті
Михайло Орлов. Проти націоналістичних настанов у роботі УРЕ
Резолюції Комісії НКО в справі перевірки роботи на мовному фронті
Резолюція Комісії НКО в справі перевірки роботи на мовному фронті на доповідь тов. Хвилі
«Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» 26 квітня 1933 р.
Резолюція Комісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології
Резолюція Комісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній
Хроніка НДІМ 1933-1934 рр
Степан Василевський. Добити ворога
Петро Горецький. Націоналістичні перекручення в питаннях українського словотвору
Григорій Сабалдир. Проти буржуазного націоналізму і фальсифікації
Делчо Дрінов, Павло Сабалдир. Проти націоналізму в математичній термінології
Проф. Михайло Калинович, Делчо Дрінов Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології
Викорінити націоналізм у виробничій термінології
«Розквіт і взаємозбагачення мов соціалістичних націй». Документи та матеріали повоєнного періоду
Йосип Багмут. Питання перекладу з російської мови на українську
Віталій Русанівський. За чим тужити?
Інформація ЦК КП України Центральному комітетові КПРС про ідеологічну роботу
Іван Білодід. Мова і ідеологічна боротьба
Світлана Срмоленко, Віталій Русанівський. Літературна мова і художній переклад
Микола Шамота. Актуальні питання сучасного радянського літературознавства
Павло Плющ. Недоречності одного перекладу
Віталій Русанівський. Розквіт і взаємозбагачення мов соціалістичних націй
Культура мови сучасних художніх перекладів
Таміла Панько. Збагачення української соціально-економічної термінології в процесі перекладу творів В. І. Леніна українською мовою
Реєстр репресованих слів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация