Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Крижанівська О.І. Історія української мови

  • Файл формата pdf
  • размером 4,40 МБ
Крижанівська О.І. Історія української мови
Київ: Академія, 2010. — 248 с.
Загальні засади історії української мови.
Історія української мови як наука і навчальна дисципліна.
Походження української мови та основні історичні етапи її становлення.
Виникнення і розвиток слов'янської писемності.
Становлення фонетико-Фонологічної системи української мови.
Фонетичні процеси праслов'янського періоду та їхнє відображення в українській мові.
Фонетичні процеси протоукраїнського періоду.
Фонетична система староукраїнського періоду.
Історична граматика.
Історична морфологія.
Формування морфологічної системи української мови.
Причини і напрями змін морфологічного рівня.
Становлення граматичних категорій іменника української мови.
Витворення сучасної української.
системи відмінювання іменників.
Становлення займенника як частини мови.
Становлення прикметника як частини мови.
Становлення числівника як частини мови.
Формування системи дієслівних форм у процесі становлення граматичної системи української мови.
Становлення прислівника як частини мови.
Становлення службових частин мови.
Історичний синтаксис.
Становлення простого речення.
Розвиток складного речення.
Додатки.
Семінарські заняття.
Модульні контролі (колоквіуми).
Тестові завдання.
Контрольна робота з курсу.
Термінологічний словник.
Література.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.