Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ізваріна О.М. Культурологія

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Ізваріна О.М. Культурологія
Конспект лекцій. – Донецьк: Донецьк. ін-т турист. бізнесу, 2004. – 126 с.
Культура як соціальне явище.Діяльнісний підхід у культурології.
Культурологія наука про культуру. Предмет і завдання культурології.
Культурологія в системі сучасного знання.
Традиції в культурі. Спадкоємність як закономірність розвитку культури.
Методичні засади культурології та підходи в дослідженні феномена культури. Діяльність як головне джерело культури.
Структура і основні функції культури.
Культурологія як форма самореалізації людини.
Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодня.
Культура та природа. Культура та цивілізація.
Людина як продукт біологічного та культурного розвитку.
Культура як підгрунтся цивілізації. Протирч між людиною та цивілізацією.
Співставлення феноменів.
Культура і цивілізація.
Теорії культурно-історичніх типів та локальних цивілізацій.
бальні проблеми сучасної цивілізації.
Методологія вивчення культурних явищ. Типологія культур.
Методологічні особливості культурології в системі наук.
Методологічні принципи культурології як самостійної науки.
Проблема типології культур.
Компаративний аналіз культур.
Проблема історичної типології культури.
Сутність і характерні особливості регіонального підходу до типології світової культури. Класифікація культурних регіонів та їх типові риси.
Релігійний тип культури.
Еволюція культури. Ідея "прогресу". Генотипологія культур Заходу та Сходу.
Принципи класифікації Культурної еволюції. Основні деталі еволюційної культури.
Культура і соціальній прогрес. Культурний прогрес як самореалізація людини.
Особливості культур Заходу і Сходу. Діалог культур Заходу і Сходу.
Загальні риси сучасної культури.
Основні тенденції розвитку культури XX ст. Масова та елітарна культура.
Глобальна криза культури XX ст. як результат зміни типів культури та альтернативні шляхи розвитку світової цивілізації.
Історичні етапи розвитку української культури.
Український культурний внесок у скарбницю світової культури.
Первісна культура на терені сучасної України.
Культура Київської Русі.
Культура Козацької доби та Українського Бароко.
Культура України XIX ст.
Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.
Світова велич української культури і протиріччя культури сьогоднення.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация