Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Україна у світовій історії 2014 №3 (52)

  • Файл формата pdf
  • размером 3,70 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Україна у світовій історії 2014 №3 (52)
Науковий та науково-практичний журнал. Засновник і видавець: Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії.

До 200-річчя від дня народження Т. Шевченка.

Хоменко О. Українознавча природа універсалізму Шевченкового «Букваря».
Отрошко Л. Природні та історичні пам’ятки у творчій спадщині Тараса Шевченка.
Смольницька О. Компаративний аналіз маріології у поемі Т. Шевченка «Марія» і релігійній ліриці М. Кузміна.
Салата О. Ретроспекція постаті Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941 — 1944 рр.
Україна - етнос.
Баран В., Томенчук Б. Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1996 р.).
Толочко Д. Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні.
Фігурний Ю. Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття.
Ємець Т. Внесок В. Вернадського у становлення українознавства.
Кухар В. Національні та етнічні особливості українських неформальних субкультур.
Вoрожбит І. Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О. Ф. Кістяківський.
Краснодемська І. Застосування принципу системності в українознавчих дослідженнях.
Ворончук І. Інститут опіки: правові норми та повсякденні практики на Волині ранньомодерної доби.
Військова історія.
Гула В. Радянська історіографія 1960-х років: початок наукового вивчення радянського суспільства 1941 — 1942 рр.
Гула О. Проблема взаємовідносин бійців Червоної Армії та населення етнічних німецьких територій у 1944 — 1945 роках.
Україна і світ.
Крисаченко В. Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького.
Саган Г. Відродження громадських і культурних інституцій українців у 50—70-ті роки ХХ століття в Боснії і Герцеговині.
Чирков О. Поширення знань про місце України на світовій історичній осі ХV—ХІХ століть засобами веб-енциклопедії «Вікіпедія».
Данилюк-Кульчицька О. Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.).
Суспільство і духовність.
Крисаченко В., Дякова О. Політичне русинство.
Калакура Я. Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянський аспекти.
Мостяєв О. Геополітичні складові цивілізаційного образу України.
Воропаєва Т. Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір.
Рецензії, претензії.
Фігурний Ю. Актуальне дослідження української візантиністики.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация