Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін. Страхування: теорія і практика

  • Файл формата pdf
  • размером 1,86 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін. Страхування: теорія і практика
Навчально-методичний посібник / за заг. редак­цією проф. Внукової Н.М. — Харків: Бурун Книга, 2004. — 376 с.: іл.
У посібнику розкривається зміст, характер та основи страхування в Україні та за кордоном. Подано класифікацію страхування, страхові ризики та методи їх оцінюван­ня, характеристику страхового ринку, основи державного регулювання страхової діяльності, місце та роль страхових компаній на ринку фінансових послуг, фінансовий механізм страхування та основні страхові послуги з особистого, майнового страхуван­ня та страхування відповідальності.
Навчальний-методичний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підго­товки бакалавра, спеціаліста та магістра напрямку «Економіка та підприємництво», призначений для аспірантів, магістрів, студентів, керівників підприємств та всіх тих, что вивчає ринок страхових послуг.
Вступ.
Сутність, принципи та роль страхування.
Класифікація страхування.
Страхові ризики та їх оцінка.
Страховий ринок.
Страхова організація.
Державне регулювання страхової діяльності.
Перестрахування та співстрахування.
Доходи, витрати та прибуток страховика.
Фінансова надійність та фінансова результативність.
Страхові послуги та особливості к реалізації.
Порядок укладання страхової угоди.
Медичне страхування.
Сільськогосподарське страхування.
Страхування фінансово-кредитних ризиків.
Транспортне страхування.
Морське страхування.
Додаток Закон України «Про страхування».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация