Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Сторінки історії. Вип. 39

  • Файл формата pdf
  • размером 1,36 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Сторінки історії. Вип. 39
Збірник наукових праць. — Київ: НТУУ «КПІ», 2015. — 208 с. — ISSN 2307-5244.
До збірника увійшли наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією України.
А. А. Кізлова. Облаштування простору навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври як спосіб комунікації з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.).
Ю. В. Хитровська. Участь представників римо-католицького кліру Правобережної України в революційно-демократичних та ліберальних організаціях у другій половині XIX — на початку XX ст.
Н. О. Гончарова. «Екатеринославские епархиальные ведомости» як джерело вивчення історії доброчинності дворянства.
Н. І. Паламарчук. Ілля Мечников — лауреат Нобелівської премії, уродженець України.
О. С. Білявська. Міське самоврядування Києва в системі органів централізованого адміністративного управління російської імперії у XIX — на початку XX ст.
А. І. Махінько. Українські військові формування в арміях «Білого руху» (1917–1920 рр.).
С. В. Машкевич. Рання історія безрейкового громадського транспорту в Києві.
Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов. Земля як об’єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П. Столипіна.
Т. Б. Бикова. З історії Кримської Соціалістичної Радянської Республіки (1919 р.).
Т. В. Шевчук. Антирелігійна політика радянської влади в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст.
Н. В. Бем. «Наш нарід мав свідомість своєї корінності, й він змагався…».
В. Ю. Печиборщ. Контраверсійні теми в історії Швейцарської Конфедерації періоду Другої світової війни (історіографічний аналіз праць Незалежної комісії експертів Швейцарії — «Друга світова війна»).
О. В. Махно. Інформаційна присутність УРСР у світі в добу Перебудови (1985–1990 рр.).
В. Ф. Деревінський. Діяльність В. Чорновола щодо утворення Галицької асамблеї.
Н. Г. Гузь. Зобов’язання України перед Радою Європи та їх виконання.
А. О. Лихолат. Регіональні аспекти розвитку в Україні науково-технічної сфери та інноваційної структури.
В. С. Єременко. Пам’ятники і пам’ятний знак жертвам Голодомору в Запоріжжі та особливості їх використання у комеморативних практиках держави.
Критика, бібліографія.
С. О. Костилєва. Північноамериканські науковці про трагічні й героїчні часи в Україні.
В. М. Осташкіна. Новітня література на допомогу у вивченні навчальної дисципліни «Історія України: соціально-політичні аспекти».
Хроніка науково-методичного життя.
С. О. Костилєва. Сьомий міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі» (Київ, 5 грудня 2014 р.).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация