Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Герчанівська П.Е. Культурологія

  • Файл формата pdf
  • размером 5,33 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Герчанівська П.Е. Культурологія
Навч. посібник / за ред. В. І. Панченко. — 2-ге вид., випр. і доп. — Київ: Університет «Україна», 2006. — 323 с.
У посібнику викладено новітні для вітчизняних навчальних видань проблеми: онтологію і феноменологію культури. Посібник дає уявлення як про фундаментальні основи предмета, так і про сучасні пошуки культурології. Проналізовано різні наукові підходи для визначення основних культурологічних понять; розкрито сутність, структуру і функції культури та окремих її феноменів; розглянуто проблеми типології та динаміку розвитку світової культури.
Розрахований на студентів, викладачів, консультантів вищих навчальних закладів і може використовуватись як для дистанційної, так і для інших форм навчання.
Як користуватися посібником.
Вступ.
Онтологія культури.

Культурологія як наука.
Підходи до визначення культури.
Культура та природа.
Культура та цивілізація.
Еволюція культури.
Типологія культури.
Культурний простір та культурні зв’язки.
Феноменологія культури.
Політична культура.
Релігія як феномен культури.
Наука як феномен культури.
Художня культура.
Культура управління.
Інформаційна культура.
Модульно-рейтинговий контроль.
Теми контрольної роботи.
Тести для підсумкового контролю.
Перелік використаної і рекомендованої літератури.
Глосарій.
Покажчик термінів.
Список скорочень.
Відповіді на питання.
Перелік ілюстрацій.
Ілюстрації.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация