Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зубова Л.Г., Зубов О.Р. Экологические и геохимические особенности антропогенных ландшафтов Донбасса

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Зубова Л.Г., Зубов О.Р. Экологические и геохимические особенности антропогенных ландшафтов Донбасса
Навчальний посібник. — Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2008. — 128 с.
В посібнику розглянуто екологічні та геохімічні особливості лісних, рекреаційних, селітебних ландшафтів. В роботі широко представлена екологія гірничопромислових ландшафтів регіону. Достатньо цілісним є розділ, де розглянуто сільскогосподарські ландшафти Донбасу. Особлива увага приділяється мікрокліматичним, едафічним, гідрологічним, орографічним особливостям.
Посібник розрахований на студентів спеціальності „Гідрологія та гідрохімія”, а також може бути використаний студентами екологічних напрямків та спеціалістами, сфера діяльності яких пов’язана з ландшафтними дослідженнями.
Лесные и рекреационные ландшафты
Сельскохозяйственные ландшафты
Селитебные ландшафты
Горнопромышленные ландшафты
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация