Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дуденко О.В. (уклад.) Синтаксис української мови

  • Файл формата pdf
  • размером 1,53 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дуденко О.В. (уклад.) Синтаксис української мови
Навчальний посібник. — Умань: Візаві, 2015. — 208 с.
Навчальний комплекс містить курс лекцій із синтаксису сучасної української літературної мови та навчально-методичні матеріали, необхідні студентам-філологам для практичних та лабораторних занять. Курс лекцій укладено відповідно до чинної робочої програми. Навчально-методичні матеріали включають у себе тематику практичних занять (основні питання, домашні завдання, схеми та зразки синтаксичних розборів), вправи та завдання для аудиторних і лабораторних занять, тести, самостійні та контрольні роботи, список основної навчальної літератури та джерел для додаткового опрацювання. Весь матеріал згруповано за змістовими модулями, кожен з яких завершується підсумковою письмовою роботою та тестовим контролем.
Словосполучення.
Речення як основна синтаксична одиниця.
Головні члени речення.
Другорядні члени речення.
Односкладні речення.
Неповні речення.
Просте ускладнене речення.
Складносурядні речення.
Складнопідрядні речення.
Складні безсполучникові речення.
Складне ускладнене речення.
Засоби передачі чужого мовлення.
Основи української пунктуації.
Тематика практичних та лабораторних занять.
Словосполучення.
Головні і другорядні члени речення.
Просте неускладнене речення.
Просте ускладнене речення.
Складне неускладнене речення.
Складне ускладнене речення.
Програма іспиту.
Рекомендована література.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация