Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кравчук О.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Складне речення

  • Файл формата pdf
  • размером 948,88 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кравчук О.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Складне речення
Навчально-методичний посібник. — Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2014. — 111 с.
Пропонований посібник – систематизований збірник завдань до курсу „Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Складне речення”. Мета посібника – сприяти кращому усвідомленню своєрідності складного речення, умінню розрізняти типи складних речень і конструювати їх, відчувати синонімію простого і складного речення, різних типів складного речення, вироб-ленню й удосконаленню практичних навичок мовного аналізу.
Методичний посібник містить список основної й додаткової літератури для самостійного опрацювання студентами, а також включає список основних лексикографічних джерел. У посібнику вміщено завдання для контролю за самостійною роботою студентів, а також запропоновано орієнтовні завдання до контрольно-модульних робіт.
Посібник призначений для студентів філологічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів.
Вступ.
Основна література.
Додаткова література.
Словники.
Складне речення. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення.
Складне речення.
Складносурядне речення.
Складнопідрядне речення. Загальна характеристика.
Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень.
Орієнтовні завдання до контрольно-модульної робот.
Завдання для контролю самостійної роботи студентів.
Складнопідрядне багатокомпонентне речення. Безсполучникове складне речення. Складні синтаксичні структури.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами.
Безсполучникове складне речення.
Складні синтаксичні структури.
Орієнтовні завдання до контрольно-модульної роботи.
Завдання для контролю самостійної роботи студентів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация