Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами. Кн. 2 Керування хіміко-технологічними процесами

  • Файл формата pdf
  • размером 164,05 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами. Кн. 2 Керування хіміко-технологічними процесами
Київ: НТУУ "КПІ", 2012. — 336 с. — ISBN 978-966-622-520-0; ISBN 978-966-622-531-6.
Висвітлено основи теорії автоматичного керування, зокрема розглянуто алгоритми та об'єкти керування, методи моделювання систем керування, проблеми стійкості та якості систем автоматичного керування, описано технічні засоби впливу на технологічні процеси, режими використання ЕОМ у системах керування та пристрої сполучення ЕОМ з об'єктами керування, розібрано особливості використання цифрової та мікропроцесорної техніки у системах автоматично контролю та керування. Показано особливості розроблення схем автоматизації на основі оновленої регламентної бази (українські та міжнародні стандарти), проілюстровані численними прикладами схем автоматичного контролю, сигналізації та регулювання технологічних параметрів з різними варіантами їх технічної реалізації на основі сучасних аналогових і цифрових засобів автоматизації, а також мікропроцесорної техніки. Наведено приклади розроблення та опису схем автоматизації різних хіміко-технологічних процесів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация