Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор

  • Файл формата pdf
  • размером 2,68 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор
Збірник матеріалів Міжн. наук.-творч. конф. (Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р.). — К.: НАКККіМ, 2016. — 288 с.
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-творчої конференції, проведеної Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Одеською національною музичною академією імені А. В. Нежданової, Варшавським музичним університетом Фридерика Шопена, Тайшаньським університетом, Інститутом культурології Національної академії мистецтв України 12-13 травня 2016 року. До збірника увійшли тези доповідей, в яких розглянуто такі питання: євроінтеграційні тенденції розвитку української мистецької освіти ХХІ століття; українська культура як складова загальноєвропейського простору; діалог культур: традиції та сучасність; нові методологічні підходи дослідження джазової та естрадної музики; культурно-мистецькі пошуки молоді.
Пленарне засідання.
Євроінтеграційні тенденції розвитку української мистецької освіти ХХІ століття.
Українська культура як складова загальноєвропейського простору.
Діалог культур: традиції та сучасність.
Нові методологічні підходи дослідження джазової та естрадної музики.
Культурно-мистецькі пошуки молоді.
Відомості про авторів.
Список скорочень.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация