Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач

  • Файл формата pdf
  • размером 24,23 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач
К.: ІГН НАН України, 2003. — 152 с.
Монографія присвячена обгрунтуванню оптимального комплексу приповерхневих структурно-атмогеохімічних методів для прогнозування розломних зон підвищеної проникності. Представлено результати застосування методичних розробок для вирішення конкретних геоекологічних задач, а також прогнозної оцінки перспективних ділянок та пошуків родовищ підземних вод і покладів вуглеводнів. Розроблена методика рекомендована як основа організації моніторингу сучасних еколого-небезпечних геологічних процесів та складова частина загального комплексу пошуково-розвідувальних робіт.
Для широкого кола спеціалістів наукових і виробничих організацій.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация