Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Jaśkowska A., Meldizon J. Zadania do ćwiczeń rachunkowych z fizyki. Część 2

  • Файл формата pdf
  • размером 1,63 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Jaśkowska A., Meldizon J. Zadania do ćwiczeń rachunkowych z fizyki. Część 2
Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. — 210 s. — ISBN 978-83-63569-98-3.
Niniejsze opracowanie zostało pomyślane, jako pomoc dydaktyczna dla studentów pierwszych lat studiów wszystkich kierunków. Ze względu na stale zmniejszającą się liczbę godzin przeznaczoną na ćwiczenia rachunkowe z fizyki, praca zawiera także pewną ilość zadań z rozwiązaniami, w tym rozwiązania w oparciu o rachunek różniczkowy i całkowy oraz równania różniczkowe, co pozwoli studentowi na głębsze i samodzielne przestudiowanie \ sposobu tych rozwiązań.
Niniejsza książka jest kontynuacją wcześniejszego opracowania I części, która zawiera takie działy, jak: Wektory, pola skalarne i wektorowe, Kinematykę punktu materialnego oraz Dynamikę. Część II natomiast zawiera: Grawitację, Ruch drgający i falowy, Fizykę cząsteczkową, przemiany gazowe i termodynamikę.
Spis treści:
Rozdział I Grawitacja
Rozdział II Ruch drgający i falowy
Rozdział III Fizyka cząsteczkowa, przemiany gazowe, termodynamika
Wyprowadzenie wzoru barometrycznego
Wyprowadzenie wzoru Cp - Cv = R/μ
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация