Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ворончук І.О. (наук. ред.) Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст

  • Файл формата pdf
  • размером 107,83 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ворончук І.О. (наук. ред.) Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст
Київ: Фенікс, 2014. — 776 с. — (Серія документальних джерел). — ISBN 978-966-136-220-7; ISBN 978-966-136-221-4 (вип. 1).
Даний документальний збірник підготовлено на підставі фронтального вивчення документального джерела масового характеру, яким є актові книги ґродських і земських судів XVI ст., що зберігаються в ЦДІАК України, м. Київ. За змістом документи збірника розкривають як матеріальний світ повсякденного людського побуту, так і найрізноманітніші аспекти соціальних практик та щоденних контактів і взаємостосунків всередині станів, а також взаємодію різних станів тогочасного українського соціуму: рядової шляхти, міщанства, селянства, духовенства та етнічних груп, що проживали на території українських земель, зокрема Волині. Для науковців, викладачів, студентів різних галузей гуманітарного знання: істориків, джерелознавців, правознавців, філологів, культурологів, етимологів, етнологів та ін.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация