Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гончарова С.Ю., Сотнікова Ю.В. Вивільнення найманих працівників: регіональні особливості

  • Файл формата pdf
  • размером 2,84 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гончарова С.Ю., Сотнікова Ю.В. Вивільнення найманих працівників: регіональні особливості
Монографія. — Харків: Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. — 162 с.
Розглянуто теоретичні, науково-методичні, а також практичні положення вивільнення найманих працівників у контексті регіональної неоднорідності розвитку ринків праці. Поглиблено розуміння сутності поняття «вивільнення найманих працівників», розроблено методичний підхід до оцінювання рівня природного та фактичного безробіття. Побудовано прогнозні моделі вивільнення найманих працівників у регіонах. Обґрунтовано доцільність регулювання на мезорівні та управління на макрорівні. Визначено зміст та послідовність етапів у процесі управління, розроблено кільцеву модель управління вивільненням.
Рекомендовано для фахівців у галузі економіки та управління, викладачів, студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Вступ.
Теоретичний базис вивільнення найманих працівників.
Інституційні важелі вивільнення найманих працівників в Україні та за кордоном.
Теоретичні підходи до вивільнення працівників у контексті загальної стратегії діяльності підприємств.
Дослідження чинників впливу на регіональні ринки праці.
Макроекономічне оцінювання стану зайнятості в Україні.
Мобільність регіональних ринків праці: особливості та сучасні проблеми.
Аналіз і прогнозування вивільнення у регіонах України.
Оцінювання регіональних відмінностей вивільнення працівників.
Прогнозування вивільнення в умовах соціально-трудових суперечностей.
Управління вивільненням на мезо- та мікрорівні.
Регіональні аспекти управління вивільненням.
Організаційно-методичне забезпечення управління вивільненням працівників на рівні підприємств.
Висновки.
Використана література.
Додатки.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация