Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Narantujaa S., Dugarmaa S., Batbajar T. Some modern Mongolian stories in Mongolian and English

  • Файл формата pdf
  • размером 138,90 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Narantujaa S., Dugarmaa S., Batbajar T. Some modern Mongolian stories in Mongolian and English
Mongolyn orčin üeijn ürgèlžilsèn ügijn zoxiolyn èmxtgèl. — Ulaanbaatar: Mongol Ulsyn Šinžlèx Uxaan, 2005. — 568 p.
"Some Modern Mongolian Stories in Mongolian and English" has been launched by the Foreign Language School at the Science and Technical University. The compilation includes 33 masterpieces by famous representatives of modern Mongolian literature D. Natsagdorj, Ts. Damdinsuren. B. Rinchen, Ch. Lodoidamba, D. Myagmar, P. Luvsantseren and S. Erdene. English teachers at the university, S. Narantuya and S. Dugarmaa, compiled the book. S. Dugarmaa said, "While compiling the book, we included not only English translations, but also put them together with Mongolian originals to help people who are doing comparative studies of Mongolian and English languages, literature and translations. It is also useful to use it in class for translation practice".
Энэхүү номонд Монголын орчин үеийн үргэлжилсэн үгийн шилдэг бүгээлүүд тэдгээрийн англи орчуулгыг эмхтгэн хэвлуулээ. Эмхтгэлийг англи орчуулгын хамт хэвлүүлэхдээ монгол, англи хэлний зэрэгцүүлсэн судалгаа болон уран зохиол, орон судлап, орчуулгын чиглэлээр судалгаа хийж буй оюутан магистрант, докторант нарт судалгааны ажлын хэрэглэгдэхүүн болгон ашигпахад зориулсан болно. Мен түүнчлэн энэ эмхтгэлийг монгол, англи хэлний уран зохиолын орчуупга хийх практик хичээлд ашиглах боломжтой.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация