Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Хисамова Ф.М. (ред.) Татар грамматикасы: өч томда. I том

  • Файл формата pdf
  • размером 2,84 МБ
Хисамова Ф.М. (ред.) Татар грамматикасы: өч томда. I том
Тулыландырылган 2 нче басма. — Казан: ТӘһСИ, 2015. — Т. I. — 511 б. — ISBN 9785930911923.
Татарская грамматика. Том I.
«Татар грамматикасы» татар теленең фонетик һәм грамматик системасын тасвирлап, аңлатып бирүне үз эченә ала. Бу хезмәт татар әдәби теленең төрле стильләреннән алынган бай фактик материалны хәзерге грамматик казанышларга таянып анализлау җирлегендә язылды. Ул башлыча тасвири һәм норматив грамматика, ләкин анда тарихи, чагыштырмалы (тугандаш телләрне чагыштыру), контрастив (тугандаш булмаган телләрне чагыштыру), диалекталь һәм стилистик грамматика элементлары да урын алды. Беренче томда «Фонетика», «Фонология», «Просодика», «Графика һәм орфография», «Орфоэпия», «Морфемика», «Морфонология» һәм «Сүзьясалыш» темалары карала. Хезмәт тел белгечләренә, аспирантларга, студентларга һәм татар әдәби теле белән кызыксынган киң катлам укучыларга тәкъдим ителә.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация