Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономiчне планування

  • Файл формата pdf
  • размером 1,54 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономiчне планування
Київ: МАУП, 1998. — 182 с. — ISBN 9667312321.
У пропонованому навчальному посiбнику розглянуто проблеми прогнозування та макроекономiчного планування. Висвiтлено суть, функцii та значення прогнозування та планування соцiально-економiчного розвитку країни, систему Державних прогнозiв, планiв i програм, методологiю та методи прогнозування та планування, передплановi дослiдження та обrрунтування, пiдходи до розрахунку макроекономiчних показникiв, планування розвитку окремих Галузей народного господарства, трудових ресурсiв, рiвня життя народу, зовнiшньоеко- номiчноi дiяльностi, а також систему нацiональних рахункiв.
Посiбник пiдготовлений на основi опублiкованих праць вiтчизняних та зарубiжних авторiв з урахуванням сучасних методичних та iнструктивних матерiалiв, а також досвiду викладання курсу в МАУП. Використано данi Держкомстату України та НДЕI Мiнекономiки Украiни.
Для студентiв МАУП i всiх, хто цiкавиться проблемами прогнозування та макроекономiчного планування.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация