Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чучка П.П. Слов'янські особові імена українців: історико-етимологічний словник

  • Файл формата djvu
  • размером 8,94 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Чучка П.П. Слов'янські особові імена українців: історико-етимологічний словник
Ужгород: Ліра, 2011. — 432 с. — ISBN 978-617-596-041-7.
Пропонована праця становить доступний виклад історії особових імен українців та їх предків з посиленою увагою до імен давніших часів, за яких особові імена слов'янського походження кількісно ще переважали над іменами чужомовними, тобто запозиченими з інших мов, передусім із давньоєврейської, давньогрецької, латинської та західноєвропейських, а також із числа радянських заідеологізованих утворень.
Передмова охоплює поняттєвий обсяг терміна «слов'янські особові імена», зокрема відомості про часові та просторові рамки їх функціонування, про первісну їх семантику, про морфемну структуру та стилістичні можливості, а також думки про доцільність реабілітації давньоукраїнської іменної спадщини. Розгорнутий список використаних джерел та наукової літератури покликані глибше зрозуміти красу і багатство тисячолітньої іменної скарбниці українців, а уніфікована графіка та орфографія їх старовинних написань допоможуть однозначніше прочитати записи цих імен у виконанні колишніх писарів та ще й у різних редакціях.
Книга розрахована передусім на читача з гуманітарною освітою.
Передмова
Обсяг поняття «слов'янські особові імена українців».
Часові рамки функціонування слов'янських особових імен.
Просторові межі українських особових імен слов'янського походження.
Про семантику власних особових імен.
Морфемна структура слов'янських особових імен.
Графіка і систематизація особових імен у Словнику.
Чисельність слов'янських особових імен.
Використані джерела та література
Умовні позначення назв мов, діалектів та специфічних лінгвістичних термінів
Словник

Чоловічі імена.
Жіночі імена.
Інверсійний покажчик чоловічих особових імен
Інверсійний покажчик жіночих особових імен
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация