Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чепелик В.В. Бесіди про українську архітектуру

  • Файл формата pdf
  • размером 7,64 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Чепелик В.В. Бесіди про українську архітектуру
За заг. ред. А.О. Пучкова. — Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 224 с.: 155 іл.: бібліогр. 75 поз. — ISBN 978-966-136-037-1.
Видання містить цикл бесід академіка Української академії архітектури, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, почесного доктора НДІТІАМ, кандидата архітектури, професора Віктора Васильовича Чепелика (14.03.1927–14.05.1999) про українську архітектуру XIV–XVIII ст., що були надруковані у багатотиражці Київського інженерно-будівельного інституту упродовж 1989–1991 рр. У додатках подано статті про творчі стосунки В. Кричевського та М. Лисенка, про житлову архітектуру українського архітектурного модерну.
Розраховане на архітектурознавців, культурологів, аспірантів і студентів творчих факультетів вищих і середніх навчальних закладів.
А. Пучков. Віктор Васильович Чепелик і його нариси з історії української архітектури.
Вступ.
Народне житло.
Господарські споруди.
Садиба. Розпланування села.
Дерев’яні монументальні споруди.
Дивосвіт незнищенності народного духу.
Таємниці мистецтва народних майстрів.
Вежі тривоги й пам’яті народної.
Твердині.
Відлуння Ренесансу.
Будинки міського самоврядування.
Фундатори, ктитори, будівничі.
Додатки
Зустріч двох геніїв: Микола Лисенко і Василь Кричевський.
І оселя, і храм, і фортеця.
Композиція і морфологія української архітектури.
Будівлі українського архітектурного модерну.
Література.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация