Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Березан О.В. Збірник задач з хімії

  • Файл формата pdf
  • размером 13,18 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Березан О.В. Збірник задач з хімії
Тернопіль: Підручник і посібник, 2009. — 320 с. — ISBN 978-966-07-1124-2.
Книга містить 2229 задач і складається з чотирьох частин. Перша частина містить 13 розділів, які охоплюють загальну хімію. Друга і третя частини містять задачі з неорганічної та органічної хімії відповідно. У четвертій частині наведені розв'язки типових задач.
Задачі у збірнику згруповані за рівнями складності. Перший рівень — це найпростіші, типові задачі, які потребують вміння застосовувати на практиці теоретичні знання і проводити елементарні розрахунки. Другий і третій рівень— це більш складні, комбіновані задачі, розв'язання яких потребує пошуків нестандартних розв'язків, сприяє формуванню творчого мислення. Частина з них пропонувалась на олімпіадах та вступних іспитах у ВНЗ.
Для деяких розділів («Термохімічні розрахунки», «Швидкість хімічних реакцій», «Електроліз», «Окисно-відновні реакції» і «Хімічний еквівалент речовини») подано короткий теоретичний матеріал, знання якого потрібне для розв'язання задач.
Розділи «Розрахунки за хімічними рівняннями», «Розчини. Електролітична дисоціація», «Реакції за участю газоподібних речовин» розділені на групи, що дозволяє відпрацювати методи розв'язання задач певного типу.
Для типових задач запропоновані раціональні, лаконічні методики розв'язання, які, як правило, не є єдиними.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация