Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Костіков І.Ю., Царенко П.М. Альгологія

  • Файл формата pdf
  • размером 27,41 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Костіков І.Ю., Царенко П.М. Альгологія
Рукопис підручника для студентів 3-4 курсу спеціальності "Ботаніка". — Київ, 2009-2013. — 377 с.
Вступ
Короткий нарис з історії альгології
Місце водоростей у системі органічного світу
Загальна характеристика водоростей
Біохімічні ознаки відділів водоростей
Цитологічна різноманітність водоростей
Морфологічна різноманітність водоростей
Розмноження водоростей
Життєві цикли водоростей
Синьозелені водорості - Cyanophyta
Евгленофітові водорості – Euglenophyta
Лорарахніофітові водорості – Chlorarachniophyta
Рафідофітові водорості – Raphidophyta
Золотисті водорості – Chrysophyta
Евстигматофітові водорості – Eustigmatophyta
Жовтозелені водорості – Xanthophyta
Бурі водорості – Phaeophyta
Діатомові водорості – Bacillariophyta
Диктіохофітові водорості – Dictyochophyta
Динофітові водорості – Dinophyta
Аптофітові водорості – Haptophyta
Риптофітові водорості – Cryptophyta
Глаукоцистофітові водорості – Glaucocystophyta
Червоні водорості – Rhodophyta
Зелені водорості – Chlorophyta
Заключення
Література
В рукописі також наявні таблиці, схеми та малюнки для кращого розуміння матеріалу.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация