Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Альохіна А.В., Бондарчук М.М., Білякович Л.Г., Пазюра Л.В., Удод Н.Л. Ми навчаємося в Україні

  • Файл формата djvu
  • размером 3,59 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Альохіна А.В., Бондарчук М.М., Білякович Л.Г., Пазюра Л.В., Удод Н.Л. Ми навчаємося в Україні
Навчальний посібник . – Київ: Національний авіаційний університет, 2014. – 128 c.
Навчальний посібник містить лінгвокраїнознавчі тексти, що сприяють розвитку навичок та вмінь читання, усного та письмового мовлення.
Пропонований навчальний посібник призначений для студентів-іноземців І-ІІ курсів нефілологічних ВЗО України складений відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання та співвіднесений з навчальною й робочою навчальною програмами з української мови.
Текстовий матеріал містить лінгвокраїнознавчі автентичні тексти, що об’єднані навколо наскрізної теми «Україна». Добір текстів ураховує комунікативні потреби іноземних студентів нефілологічних спеціальностей, їхні пізнавальні інтереси і виховні завдання навчання.
Мета навчального посібника – ознайомити іноземних студентів з культурою, звичаями, національними традиціями, ментальністю українського народу, з його способом життя, визначними діячами науки і культури України, а також сприяти розвитку навичок та вмінь читання, усного та письмового мовлення іноземців.
Комплекс завдань навчального посібника спрямований на використання різних способів семантизації лексики для зняття лексичних труднощів, розширення словникового запасу студентів, правильне використання лексичних одиниць та словосполучень, сприяє роз-витку репродуктивно-продуктивного рівня володіння українською мовою.
Навчальний посібник складається з 19 тем та додатків. У додатках подано малюнки й фотографії, що ілюструють текстову інформацію.
Для іноземних студентів вищих навчальних закладів України.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация