Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ярмуш Я.І., Самолюк І.В. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи із дисципліни Теорія ймовірностей і математична статистика з розділу Теорія ймовірностей

  • Файл формата djvu
  • размером 512,03 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ярмуш Я.І., Самолюк І.В. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи із дисципліни Теорія ймовірностей і математична статистика з розділу Теорія ймовірностей
Методичні вказівки. — Рівне: НУВГП, 2015. — 44 с.
Для студентів напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” денної форми навчання.
Класичне означення ймовірності. Елементи комбінаторики
Геометричні ймовірності
Теореми додавання та множення ймовірностей
Формула повної ймовірності та формула Байєса
Незалежні випробування. Формула Бернуллі
Локальна та інтегральна формули Муавра-Лапласа. Формула Пуассона
Випадкові величини. Функція розподілу. Дискретні випадкові величини. Закони розподілу дискретних випадкових величин
Числові характеристики дискретної випадкової величини
Неперервні випадкові величини. Щільність розподілу. Ймовірність попадання неперервної випадкової величини в заданий інтервал. Числові характеристики
Рівномірний, показниковий і нормальний закони розподілу. Ймовірність попадання нор-мально розподіленої величини в заданий інтервал та ймовірність заданого відхилення
Нерівність Чебишова. Закон великих чисел
Список використаної літератури
Додаток
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация