Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Milošević M., Ćirić A. Staljingradska i Kurska bitka

  • Файл формата pdf
  • размером 10,27 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Milošević M., Ćirić A. Staljingradska i Kurska bitka
Beograd: Vreme, 2013. — 82 s. — (Kultura sećanja). — ISBN: 978-86-88491-04-4
Vreme pokreće ediciju Kultura sećanja čija svrha nije da nadjača kakofoniju vladajućeg istorijskog revizionizma i reciklaže istorije, već da onome ko je spreman da čita pruži priliku da događaje razume u okolnostima u kojima su se odvijali, a aktere da vidi u kontekstu vremena u kome su živeli i delovali – da vidi kakvi su ih vetrovi nosili, šta su jeli, šta su pevali, šta su mislili, za čim su žudeli, čega su se plašili, čemu su težili, šta su postizali i kako su ih prekrili snegovi i šaš.
Staljingrad: Dve stotine dana razaranja i smrti
Pokoljenja delu sude, ali da li pamte po kojoj je ceni plaćena pobeda nad fašizmom: Staljingradska bitka, vođena od 23. jula 1942. do 2. februara 1943. na površini od 100.000 kvadratnih kilometara odnela je živote milion vojnika i verovatno još toliko civila. Bila je odlučujući prelom u sovjetskom Otadžbinskom a I u Drugom svetskom ratu. Zbog poraza u kampanji pod Staljingradom Nemci su morali da odustanu od kampanje na Kavkazu, što je bio njihov glavni strateški cilj. Među nemačkim saveznicima je nastalo trvenje. Ohrabreni su oslobodilački pokreti u porobljenoj Evropi.
Kursk: Armagedon i tumačenja
Da li su u leto 1943. Nemci u istočnoj Ukrajini “postigli poraz” a Sovjeti “pretrpeli pobedu”? Svi generali su posle bitke pametni, a poraženi su najpametniji? U Moskvi je tada po prvi put počasnom artiljerijskom paljbom obeležen neki događaj u Velikom otadžbinskom ratu i, ispostaviće se, istorijska pobeda u Kurskoj bici koja po svim elementima nije bila svima poznata „najveća tenkovska bitka na svetu” već majka svih bitaka. A za Drugi svetski rat, što rekao Vinstion Čerčil, “Staljingrad je bio kraj početka, a Kurska bitka početak kraja”.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация