Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Соціум: альманах соціальної історії 2015 №11-12

  • Файл формата pdf
  • размером 4,79 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Соціум: альманах соціальної історії 2015 №11-12
Київ,2015. - 410с.
ЗМІСТ
Соціальні групи та мікрогрупи
Юрій Зазуляк. Старці та їхні свідчення у межовому судочинстві Руського воєводства першої половини ХVІ ст.
Володимир Александрович. Львівське середовище українських малярів першої половини XVII ст.
Ігор Сердюк. Ставлення до хворих дітей і сиріт у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. (на прикладі долі Романа Краснощоченка та його
племінників)
Юрій Волошин. Вдови і вдівці у Полтаві в 60-х рр. ХVІІІ ст.
Історія насильства
Наталля Сліж. Згвалтаванні ў Вялікім Княстве Літоўскім у ХVI–ХVIІ ст.: заканадаўства і судовая практыка
Наталя Старченко. Справи про зґвалтування в шляхетському середовищі Волині (остання третина XVI – перша половина XVII ст.)
Наталія Білоус. Насильство над жінками: сюжети з міщанського і селянського повсякдення Волині ХVІ – початку ХVІІІ ст.
Марія Гарасимчук. Справи про зґвалтування й позбавлення цноти у судах Самбірської економії в XVII ст.
Олексій Вінниченко. Зґвалтування, вбивство і пограбування, а також перелюб. Історія кримінального злочину, здійсненого під Львовом в 1645 р.
Історична конфліктологія
Леонід Тимошенко. Інтриги і конфлікти в історії укладення Берестейської унії у світлі документальних джерел та полемічної літератури
Віктор Горобець. «Образа гонору царя і гетьмана» чи боротьба за владу на сотенному рівні: справа новомлинського сотника Григорія Шишкевича (1708–1722–1732)
Майстри «малих» осередків українського малярства…
Історична біографістика
Андрій Заяць. «Єврейське» щастя: як волинський єврей Маєр Давидович збирав свій капітал (перша половина XVII ст.)
Євген Чернецький. Річпосполитський патріот на імперській службі: Ян-Непомуцен Хоєцький (1748–1816 рр.)
Історія повсякдення
Олександр Одрін. Мисливство в античних державах Надчорномор’я (на прикладі Ольвії)
Тетяна Вілкул. До картини повсякденного. Інформація з давньослов’янського перекладу Книги Левіт
Олена Дзюба. Інтер’єр та мода як ознаки стилю життя козацької старшини ХVІІІ ст.
Оксана Косміна. Вбрання української еліти XVII–XVIII ст.
Огляди, рецензії, полеміка
Віталій Перкун. Допоміжні історичні дисципліни як ключ до соціальної історії. Роботи французького історика Мішеля Пастуро
Ірина Ворончук. [Рец.:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów / Pod red.
P. Guzowskiego i C. Kukli. – Białystok, 2014. – 389 s.
Наталія Білоус. [Рец.:] Wioletta Zielecka-Mikołajczyk. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle
testamentów. – Warszawa: Neriton, 2012. – 360 s. + Il.
Ігор Тесленко. [Рец.:] Максим Яременко. «Академіки» та Академія.Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. – Харків: Акта,2014. – 534 с.
Відомості про авторів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация