Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (XV - середина XVII ст.). Частина 1

  • Файл формата pdf
  • размером 4,03 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (XV - середина XVII ст.). Частина 1
К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – У 2-х ч. – Ч.1. – 502 с.
Видання присвячене трактуванням України та специфічно українських сюжетів у історіографії Речі Посполитої ХVI – середини.
XVII ст. У центрі уваги дослідження еволюція річпосполитської україніки, генеалогія ідей та концептів, а також реальні можливості їх поширення. Аналізуються малознані українському науковому загалу праці (та їх фрагменти) Й.Л.Деція, Я.А.Красінського, М.Кромера, С.Сарницького, С.Оржельського, Р.Ґейденстейна, Й.Бєльського, Б.Папроцького, С.Любенського, Я.І.Петриція, Я.Собеського, Ш.Старовольського, П.Пясецького, А.М.Фредра, С.Шимановського та ін. Для науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться українознавством та історією вітчизняної історіографії.
Зміст.
Вступ.
Річпосполитська україніка ХVI – середини XVII ст.
Методологія, історіографія та джерельна база.
Головні форми допросвітницької історіографії.
Ренесансна історіографія Речі Посполитої та україніка.
Історія versus географія: характеристики українських земель у річпосполитській історіографії.
Експертиза-екстракт для короля та вчених іноземців (Я.А.Красінський та М.Кромер).
Коментар до мапи: «Опис давньої та нової Польщі» С.Сарницького.
Прообраз України-автономії в «Полоніях» Ш.Старовольського.
Хроніки інкурсій татарських: річпосполитські наративи війн Великого кордону.
Війна взимку: опис битви під Ольшаницею 1527 р. Й.Л.Деція.
Хроніка успішного татарського нападу 1575 р. (Б.Папроцького віршована «Історія жалісна…»).
Анонімна реляція «міжнародна» про набіг татар 1589 р.
«Генеалогія образу»: українське козацтво в річпосполитській історіографії.
До привілею Баторія: де проводити «кордон»? (М.Рей, Я.А.Красінський, С.Оржельський, Б.Папроцький).
Права «през шаблю» здобуті: від здобичництва до армії-Війська (Р.Ґейденстейн, Й.Бєльський, С.Любенський, Я.І.Петрицій).
Переддень революції: з «Війська» в «народ» (Я.Собеський, Ш.Старовольський, П.Пясецький, А.М.Фредро).
Новий самостійний сюжет – «війна козацька» («Марс савроматський» С.Шимановського etc).
Підсумки.
Бібліографія.
Іменний покажчик.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация