Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Григорук П.М. Аналіз даних маркетингових досліджень

  • Файл формата pdf
  • размером 2,98 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Григорук П.М. Аналіз даних маркетингових досліджень
Монографія. — К. : Кафедра, 2012. — 428 с. — ISBN 978-96-2705-16-4.
Монографія присвячена питанням, пов’язаним з опрацюванням багатомірних маркетингових даних. Описано основні підходи визначення сутності маркетингових досліджень, представлено авторський погляд на методологію дослідження, описано його методичний базис. Визначено концептуальні засади аналізу маркетингових даних, розглянуто формування складових інформаційного базису в контексті прийняття маркетингових рішень. Особливу увагу приділено опису методів багатомірного статистичного аналізу, спрямованих на вирішення завдань зниження розмірності та класифікації.
Монографія орієнтована на фахівців в галузі статистичного аналізу даних, маркетологів, може бути корисною для студентів, аспірантів, всіх, кого цікавлять питання опрацювання багатомірних даних.
Вступ
Теоретико-методологічні аспекти маркетингових досліджень
Сутність маркетингових досліджень
Методологічні засади маркетингових досліджень
Складові логічної структури методології маркетингових досліджень
Висновки до розділу 1
Література зо розділу 1.
Методичний базис маркетингових досліджень
Багаторівнева класифікація методів
Методи емпіричного рівня дослідження
Вибір методів дослідження
Висновки до розділу 2
Література до розділу 2
Формування інформаційного базису маркетингових рішень
Роль даних і інформації в прийнятті маркетингових рішень
Концептуальні засади аналізу маркетингових даних
Вимірювання і шкалювання даних
Використання апарату нечітких множин для шкалювання даних
Проблеми якості вимірювання
Висновки до розділу 3
Література до розділу 3
Попередня обробка даних
Описова статистика
Перевірка статистичних гіпотез
Міри подібності та зв’язку маркетингових даних
Висновки до розділу 4
Література до розділу 4
Методи скорочення ознакового простору
Сутність методів багатомірного статистичного аналізу
Постановка завдання скорочення ознакового простору
Факторний аналіз
Метод головних компонент
Багатомірне шкалювання
Евристичні методи зниження розмірності
Методи відбору предикторів в регресійному аналізі
Методи побудови інтегрального показника
Висновки до розділу 5
Література до розділу 5
Методи багатомірної класифікації
Постановка завдання багатомірної класифікації
Методи кластерного аналізу
Методи дискримінантного аналізу
Використання методів групування до вирішення завдань класифікації
Висновки до розділу 6
Література до розділу 6
Висновки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация