Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието IV - XV в

  • Файл формата pdf
  • размером 60,17 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието IV - XV в
Acta Musei Varnaensis I. Международна конференция. Редактори: Baлepu Йomoв, Веселин Николов, Владимир Славчев.
Регионален исторически музей — Варна: Славена ООД, 2002. — 299 c.
С настоящия том започва новата издателска поредица на Регионалния исторически музей-Варна Acta Musei Varnaensis. В нея ще бъдат пубникуваии докладите и съобщенията, четени на проведените от музея научни конференции, както и отделни студии и монографии.
състлвтел Валери Йотов
Александър Минчев - Камбестрион - детайл от римска катапулта в Тракия
Виктория Христова - Типология на върхове иа копия от Мизия и Тракия (I-VI в.)
Paдмило Петрович - Въоръжение и снаряжение по керамичми икони от Виница
Георги Атанасов - Воинските иконографии, въоръжението и снаряжението на Свети Георги през ранното средновековие (V-X в.)
Сашка Александрова, Евгени Дерменджиев -Три железни ножа от ранновизантийската крепост на хълма Девинград във Велико Търново
Георги Владимиров - Още веднъж за тайното византийско оръжие "гръцки огън"
Николай Хрисимов - за един комплект оръжие от Малая Перешчепина
Стефан Йорданов - Термини за обозначаване на прободно-сечащи оръжия у прабългарите
Вадим Майко - Некоторые аспекты вооружения и конского снаряжения тюрок Таврики VIII-X вв.
Павел Георгиев - Надписът "Делян Бан" от Плиска
Ивайло Кънев - Новопостъпила Ранносредновековна сабя във фондовете на Националния исторически музей
Валери Йотов - Въоръжението и снаряжението от ранното българско средновековие - въпроси на традициите и влиянията
Стоян Витлянов - Новооткрити предмети на въоръжението от с. Марково, област Варна
Стела Дончева Накрайник за ножница на меч от североизточна България
Михаил Раев - Етническият състав на армията на киевския княз Светослав в походите на Балканите. Въоръжението на армията
Константин Тотев - Бронзов медальон с изображение на Свети Теодор-войн
Милена Станчева - За колчаните с орнаментирани костени апликации
Игор Лазаренко - Средновековна хералдична апликация от Варна
Алексанлър Кузев - Някои оръжия иобсадни съоръжения във войската на граф Амедей VI Савойски в морския поход през
1366-1367 г.
Христо Кузов – Боздугани от Варненския археологически музей
Веселин Парушев - Средновековен шлем от Варненско
Валентин Плетньов - Два меча от времето на втория поход на крал Владислав III Ягело ( 1444 г.)
Витольд Свентославски - Польское вооружение во время битвы под Варной в 1444 году
Сергей Сечин - Средневековое вооружение Крыма второй половины XIII-XV вв. Арбалет
Румен Първанов - Средновековен меч от района нас. Говежда, област Монтана
Христо Димитров - Средновековен меч от района на Етрополе (XIII-XIV в.)
Владимир Кирилко, Виктор Мыц - Фрагменты мечей из раскопок средневековой Фуны
Александър Въчков - Възстановки на военния костюм по археологически находки и писмени извори
Приложение
Юлиaн Кулаковский - Стратегика императора Никифора
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация