Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Hüseynov S.S. Fransız dili

  • Файл формата pdf
  • размером 2,36 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Hüseynov S.S. Fransız dili
Bakı: Mütərcim, 2012. — 247 s.
Dərslik ADBTİA Azərbaycan bölməsinin bakalavr təhsil dərəcəsində I və II kurs tələbələri üçün tərtib edilmiş və tədris proqramının tələblərinə müvafiq hazırlanmışdır.
Kitab 75 dərsdən ibarətdir. Dərslik orta məktəbdə fəal tədris olunub mənimsənilmiş qrammatik və leksik biliklərə əsaslanmaqla oxu və anlama üçün zəriru olan materialları əhatə edir. Dərsliyin məqsədi orta çətinlikdə olan idmana aid original mətnləri oxumağı, anlamağı və tərcümə etməyi öyrətmək, tələbələrin əldə etdikləri nitq bacarıq və vərdişlərini daha da möhkəmləndirməkdir.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация