Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Тараненко В.В., Солодова Л.Є., Доценко Т.Г. Харків. Перші кроки

  • Файл формата pdf
  • размером 7,89 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Тараненко В.В., Солодова Л.Є., Доценко Т.Г. Харків. Перші кроки
Навчальний посібник. – Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011. – 140 с.
Навчальний посібник “Харків. Перші кроки” призначений для іноземних студентів, які навчаються на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів України , а також на короткострокових мовних ку-рсах.
Мета посібника – підготувати студентів до сприйняття змісту екскурсій Харковом, надати країнознавчу інформацію про місто, розширити лексичний запас учнів.
Даний посібник складається із трьох розділів:
Перші кроки.
Харків культурний.
Сторінки історії.
Матеріали для підготовки до кожної екскурсії містять список базової лексики з певної теми. Лексичний і текстовий матеріали розміщені за принципом від простого до складного з урахуванням рівня володіння студентами українською мовою.
До кожного розділу включено:
передтекстові завдання, котрі сприяють усуненню лексико-граматичних труднощів та готують студентів до розуміння тексту;
тексти для читання з основними відомостями про місто Харків;
післятекстові завдання, що поділяються на дві групи. Перша група завдань спрямована на перевірку розуміння прочитаного та на сприйняття безпосередньо екскурсії. Друга – на проведення підсумкової бесіди з учнями після екскурсії.
Матеріали рубрики «Чи знаєте ви, що…», коментарі, подані курсивом, тексти додатку можуть бути використані студентами з більш високим рівнем володіння мовою, а також викладачами.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация