Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Магістеріум. Археологічні студії 2011 №45

  • Файл формата pdf
  • размером 7,91 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Магістеріум. Археологічні студії 2011 №45
Київ: Києво-Могилянська академія, 2011. — 91 с.
Десятирічний ювілей першої в історії вищої освіти України маґістерської програми з підготовки археологів та істориків-первісників збігся в часі з 60-річчям знаного в Україні та поза її межами археолога професора Л. Л. Залізняка. Започаткована його зусиллями в НаУКМА маґістерська програма «Археологія та давня історія України» розпочала роботу 1 вересня 2000 р.
Замість передмови. Десять років магістерській програмі «Історія. Археологія та давня історія України» в НаУКМА.
Залізняк Л. Л. Ранньосередньовічна версія походження українців.
Первісна археологія.
Отрощенко В. В. Міркування щодо одного «аномального» тексту.
Пустовалов С. Ж. Проблема археологічних корелятів соціальних феноменів.
Кононенко О. М. Радомишль: нові перспективи вивчення верхньопалеолітичних стоянок.
Рижов С. М., Шумова В. О. Поселення Лікареве на Кіровоградщині і його місце серед пам’яток трипільської культури.
Ушкова Ю. В., Козак О. Д. Травми і трепанації на черепах з поховань ямної культурноісторичної спільності.
Скіфо-антична археологія.
Григор’єва Л. Р. В. А. Іллінська – визначна дослідниця скіфської проблематики.
Фіалко О. Є. Озброєння скіфських амазонок.
Ліфантій О. В. Iсторія вивчення міток на бронзових наконечниках стріл скіфської доби.
Сай Т. М. Набір дерев’яного посуду з Осипової Могили.
Шелехань О. В. Оборонні споруди Северинівського городища скіфського часу в басейні р. Південний Буг.
Котенко В. О. Чорнолакові канфари з поселення Маслини у Північно-Західній Тавриці.
Середньовічна археологія.
Кияшко А. Г. «Пограбовані» поховання черняхівської культури.
Сушко А. О. Досвід гончарної справи Київської Русі: технологія виготовлення керамічних світильників київського Подолу.
Капустін К. М. Київська земля в середині ХІІІ–ХV ст. Історіoграфія проблеми.
Тарнавський М. С. Історія вивчення найвизначніших сакральних споруд давнього Галича.
Виногродська Л. І. Металеві вироби з майстерні коваля кінця ХІV - першої половини ХV ст. (з розкопок замчища в смт Брацлав Вінницької області).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация