Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дослідження з лексикології і граматики української мови 2015. Выпуск 16

  • Файл формата pdf
  • размером 1,41 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дослідження з лексикології і граматики української мови 2015. Выпуск 16
Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2015. — 235 с. — ISSN: 2313-4593
У збірнику подано результати наукових досліджень структурних та функційних особливостей одиниць лексико-фразеологічного і граматичного рівнів української мови з проекцією їх на різні сфери комунікації. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, учителів.
Актуальні проблеми загального мовознавства
Датченко Ю. В. Інтерпретація писанки як візуально-культурного тексту.
Дев’ятко Ю. С. Проблеми лексикографічного опису багатокомпонентних стоматологічних термінів.
Коцюба Н. Й. Засоби вираження суб’єкта в офіційно-діловому тексті.
Шевченко Л. Л. Зміст концепту «Євангеліє» (на матеріалі Нового Завіту).
Дослідження системи української мови
Ганжа С. А. Аксіологічні особливості функціонування фразеологізмів у мові епістолярних текстів Т. Г. Шевченка.
Зайцева В. В. Принципи класифікації метонімічних номінацій (на матеріалі українськомовного тексту газети).
Карасьова К. А. Складнопідрядні речення як засіб конкретизації політичного мовлення (обставинні та з’ясувальні).
Ковальчук М. С., Алексєєв В. С. Лексичні особливості рекламних текстів.
Ковтун А. А. Специфіка механізмів творення вторинних номінацій від релігійних лексем.
Купчинська З. О. Відтопографічні ойконіми-плюративи.
Левун Н. В. Словотвірні типи черезступеневих похідних в українській мові.
Просяна А. В. Суфіксальний спосіб термінотворення іменників у системі української юридичної термінології (на матеріалі законодавчих актів, що регулюють освітню діяльність).
Рибалка Я. І., Степаненко О. К. Мовні чинники впливу на деетимологізацію.
Сінкевич Н. М. Лексикографічний опис стилістично маркованої лексики у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови».
Хрушкова О. А. Структурно-граматичні особливості економічно-географічних урбанонімів Дніпропетровщини.
Шевченко Т. В. Функціонування складних речень в офіційно-діловому мовленні: особливості структури та семантики.
Мова публіцистичного і художнього дискурсу
Голікова Н. С. Контекстуальні «вкраплення» в художньому дискурсі П. Загребельного.
Євсєєва Г. П., Баранник О. Ю. Односкладні номінативні та неповні речення як виразні стилістичні засоби мови роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшего».
Лощинова І. С. Інтерпретація слів-символів у мовотворчості письменників Дніпропетровщини.
Мамич М. В. Медіа-жанр «астрологічний прогноз» на сторінках журналу «Жінка».
Мамчич І. П. Просторічна лексика як особливість авторського стилю Лесі Степовички.
Романюк І. В. Етикетні мовленнєві жанри «привітання» і «прощання» в оповідних текстах І. С. Нечуя-Левицького.
Українець Л. Ф. Фонетична конотація як концептуально-інформаційний елемент міфологеми вітер (на матеріалі української поетичної мови початку ХХ ст.).
Рецензії
Шпітько І. М. Словацький потяг до української неології
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация