Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дослідження з лексикології і граматики української мови 2013. Выпуск 13

  • Файл формата pdf
  • размером 1,11 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дослідження з лексикології і граматики української мови 2013. Выпуск 13
Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2013. — 175 с. — ISSN: 2313-4593
У збірнику подано результати наукових досліджень структурних та функційних особливостей одиниць лексико-фразеологічного і граматичного рівнів української мови з проекцією їх на різні сфери комунікації. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, учителів.
Актуальні проблеми загального мовознавства
Козіна Ю. В. Знахідний-родовий як основний засіб маркування назв істот (причини виникнення).
Коцюба Н. Й. Офіційно-діловий текст як об`єкт системно-структурного аналізу.
Новак Д. В. Історія походження іменних повних відмінюваних форм прикметника української мови.
Попова І. С. Про дефініцію синтаксичного зв’язку (енциклопедичні та спеціальні довідкові видання).
Семотюк О.В. Типи відношень між основним і вставленим текстом.
Дослідження системи української мови
Гурко О. В. Детермінологізація лексики графічного дизайну.
Лобачова І. М. Функціювання синонімічних пар дієслів у перекладах Біблії І. Огієнка та І. Хоменка.
Медведєва Т.М. Інолексеми як один із чинників становлення лексичної системи української мови.
Монахова Т. В. Постмодерністський кітч у лінгвістиці.
Решетняк О. О. До питання семантичної трансформації бібліїзмів із топонімом Вавилон.
Швидка Н. В. Структурно-семантична організація біблійного фразеологізму Содом і Гоморра.
Діалектологічні студії
Баньоі В.Ф. Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа з атрибутивними компонентами апелятивного походження.
Харьківська О. В. Суфіксальний словотвір іменників в українських говірках Закарпаття.
Мова публіцистичного й художнього дискурсу
Ґоца Е. Д. Лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного «У мене – тільки слово».
Корольова В. В. Сучасна поетична графіка.
Кравчук Л. В. Оказіоналізми-інолексеми в текстах мас-медіа початку ХХІ ст.
Пискач О. Д. Семантико-граматична характеристика фразем у романі Марини Гримич «Варфоломієва ніч».
Щепанська Х. А. Внутрішня антиномічність образу серця та мовні засоби її вираження у поетичому дискурсі Пантелеймона Куліша.
Яворський А. Ю. Фонетичні особливості середньополіських говірок у повісті Володимира Даниленка «Сонечко моє, чорней волохате»
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация