Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2015 №03

  • Файл формата pdf
  • размером 5,81 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2015 №03
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 150 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті
Шатіло Л.О. «Ігри» на плоских поверхнях неоенеолітичної доби Південно-Східної Європи
Панковський В.Б. З історії досліджень металовиробничого оснащення зрубної спільноти
Івченко А.В. Рідкісні елліністичні амфори з некрополя Ольвії
Козубовський Г.А. Економічні наслідки походів Гедиміна 20-х рр. XIV cт.

Публікації археологічного матеріалу

Скоріков В.А. Ранньопалеолітичне місцезнаходження Суходол у Середньому Подонцов’ї
Лисенко С.Д., Шкляревський Є.І., Разумов С.М., Макарович П.К. Курганний могильник комарівської культури біля с. Буківна
Котенко В.В. Елліністичні глеки з поселення Маслини
Володарець-Урбанович Я.В. Фібули V — першої половини VIІI ст. з Полтавщини (знахідки початку 2000-х років)
Хардаєв В.М. Кочівницькі поховальні комплекси кінця VI—VII ст. біля с. Василівка на Херсонщині
До історії стародавнього виробництва
Шейко І.М. Експеримент з використання античних глиняних світильників
Історія науки
Роменський О.О. Руйнування Херсона наприкінці Х — у першій половині XI ст.: історіографія та попередні висновки
Милашевський О.С. Ліпна кераміка північно-західного походження у матеріалах чер¬няхівської культури: історіографія питання
Рецензії
Вальчак [Рец.]: С.А. Скорий, Р.В. Зимовец «Скифские древности Крима. Материали одной коллекции»

Хроніка

Проблеми бронзового віку Євразії у науковому доробку Віталія Васильовича Отрощенка (до 70-річчя вченого)
До 70-річного ювілею Георгія Івановича Шаповалова
До 60-річчя Андрія Юрійовича Алексєєва
Пам’яті Валентини Володимирівни Крапівіної
Сторінки з життя (пам’яті Володимира Опанасовича Круца)
Наші автори
Список скорочень
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация