Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ernst Maria et al. L'italiano per tutti

  • Файл формата pdf
  • размером 52,65 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ernst Maria et al. L'italiano per tutti
Ernst Maria, Karwowska-Redas Ewa, Newecka-Ernst Beata, Rozpedowska Ewa. — Wydanie 2-gie, poprawione. — Warszawa: ITALVOX, 1991. — 206 p.
Podręcznik do nauki języka włoskiego. Książka przeznaczona jest do nauki pod kierunkiem lektora, przede wszystkim dlatego, że wszelkie objaśnienia gramatyczne i polecenia do ćwiczeń są w języku włoskim. Niemniej może z niej korzystać samouk, jeżeli ma jakieś doświadczenia w nauce języka obcego lub miał kontakt z językiem włoskim. Podręcznik zawiera cały podstawowy materiał gramatyczny niezbędny do poprawnego posługiwania się językiem włoskim.
Corso elementare
Corso medio
Corso superiore
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация