Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Labuda Gerard. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej. Tom 2

  • Файл формата djvu
  • размером 9,83 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Labuda Gerard. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej. Tom 2
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1964. — 279 s.
Gerard Labuda omówił w książce między innymi: pierwsze wzmianki o Słowianach nad Łabą i Bałtykiem w źródłach pisanych, najwcześniejszą historię Łużyc, powstania Słowian Połabskich w X wieku, stosunki Słowian z Gotami, Hunami i Skandynawami, działalność misyjną i organizacyjną Kościoła niemieckiego na ziemiach Słowian Połabskich, pochodzenie i stanowisko polityczno-prawne dynastii wschodniopomorskich.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация