Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Słownik Starożytności Słowiańskich, T. 4 P - R (1970)

  • Файл формата pdf
  • размером 152,91 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Słownik Starożytności Słowiańskich, T. 4 P - R (1970)
Słownik Starożytności Słowiańskich, Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, Tom czwarty P – R
Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. – 655 s.
Redakcja główna: Gerard Labuda, Zdzisław Stieber
Ze Wstępu:
„Dobór haseł został dokonany na zasadzie selekcji. Przy ustaleniu brzmienia haseł głównych kierowano się przede wszystkim najbardziej rozpowszechnioną ich wersją występującą w źródłach i literaturze. Ramy chronologiczne Słownika sięgają od początków Słowiańszczyzny do konwencjonalnej daty r. 1200 n.e., a geograficzny zasięg obejmuje obszar od Łaby do górnej Wołgi, od Bałtyku po Adriatyk, Morze Czarne i Morze Egejskie. Przy każdym haśle podana literatura informuje czytelnika o stanie badań nad starożytnościami słowiańskimi i może posłużyć za punkt wyjścia przy podjęciu badań naukowych nad omawianą w haśle problematyką”.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация