Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Сторінки історії. Вип. 38

  • Файл формата pdf
  • размером 5,23 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Сторінки історії. Вип. 38
Збірник наукових праць. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 192 с. — ISSN 2307-5244.
До збірника увійшли наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією України.
Ю. В. Хитровська. Участь православного духовенства Правобережної України у діяльності політичних партій наприкінці XIX — на початку XX ст.
В. Г. Камчатний. Роль професора І. П. Осипова в розвитку жіночої освіти наприкінці XIX — на початку XX ст.
Л. М. Волкотруб. Видавнича діяльність київської «Просвіти» на початку ХХ ст.
Т. В. Бикова. Соціально-політичне і економічне становище Криму до 1917 р.
Л. В. Гриневич. Механізми масового народовбивства: конструювання «образу ворога» в радянській політичній карикатурі (друга половина 1929 — початок 1930 рр.).
В. С. Єременко. До питання про уніфікацію описів пам’ятників і пам’ятних місць жертвам Голодомору в Україні.
Н. В. Бем. «Нове піднесення» колгоспного руху 1931 р. та його віддзеркалення у настроях українського селянства.
Ю. М. Корогодський. Колективізація та голод 1932–1933 років у спогадах єврейських колоністів півдня України.
І. С. Левчук. Формування та діяльність українських, польських та єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій.
М. В. Главацький. Система правових інституцій органів окупаційної влади на території генеральної області «Київ» (Київська та Полтавська області) (1941–1942 рр.): створення та становлення.
Ю. І. Левченко. Особливості реалізації окупаційної політики в адміністративно-територіальних одиницях України 1941–1944 рр.: історіографія.
Н. Б. Кравченко. Реформування агропромислового комплексу України: історичний аспект (1991–1996 рр.).
Я. А. Федоренко. Становлення сільського підприємництва в аграрному секторі України періоду Незалежності.
М. В. Степанова. Наукове видання «КПІ: перше сторіччя. Історичний огляд» як джерело про становлення Київського Політехнічного інституту.
Матеріали до лекцій.
Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова. Велика Вітчизняна війна: дискусійні питання.
Критика, бібліографія.
С. О. Костилєва. Дослідження інституту Президентства в Україні.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация