Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Прикарпатського університету. Історія 2011 №19

  • Файл формата pdf
  • размером 2,38 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Прикарпатського університету. Історія 2011 №19
Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
У збірнику вміщено наукові статті, присвячені етносоціальним і національно-культурним процесам в Україні, актуальним проблемам історії зарубіжних країн, джерелознавства та історіографії, етнології, а також праці молодих науковців.

Етносоціальні та національно-культурні процеси в Україні.

Монолатій Іван. Українсько-єврейський етносоціальний конфлікт у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ століття).
Королько Андрій. Січовий рух на Покутті (1900–1914 рр.): організаційні осередки та їх практична діяльність.
Кобута Степан. “Галицька асамблея” 1991 року: політичний проект чи спроба регіонального співробітництва?
Жулканич Неля. Напрями реалізації аграрної реформи в регіоні Карпат (кінець 90-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.).
Арзуманова Тетяна. Російське питання в громадському житті Харкова наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Адамович Сергій. Політична боротьба в Україні за перерозподіл повноважень між гілками влади в 1999–2004 рр.
Актуальні питання всесвітньої історії.
Щербін Лілія. Партійна діяльність Івана Лучицького.
Гук Богдан. Організаційна структура надрайону “Левада” ОУН Закерзонського краю 1945–1947 рр.
Ґеник Микола. Польсько-українське примирення в політичній думці Єжи Таргальського / Юзефа Дарського.
Пендзей Іван. Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988–1990 рр.).
Федорчак Петро. Розвиток українсько-польського наукового співробітництва на рубежі ХХ–ХХІ ст.
Етнологія.
Костючок Петро, Урсу Інна. Голосіння як один з елементів поховальної обрядовості бойків.
Гавадзин Володимир. Аналіз світоглядних рис календарно-обрядового циклу гуцулів крізь призму міфологічної концепції М.Костомарова.
Джерелознавство та історіографія.
Нагірний Віталій. Два Галичі: історія однієї дискусії ХІХ століття.
Шологон Лілія. Листування видатних учених, громадсько-політичних діячів, письменників як джерело з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Колибаб’юк Світлана. Студентський рух у Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. у сучасній українській історіографії.
Великочий Володимир. Перша світова війна і проблеми репресій та біженства в Галичині: українська історіографія.
Комар Володимир, Мосорко Мар’яна. Сучасна польська історіографія українсько-польських відносин 1939–1944 рр.
Дослідження молодих науковців.
Івчик Наталія. Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст.
Гаврильченко Інна. Економічний розвиток півдня Бессарабії 80–90-х рр. ХІХ ст.: етносоціальні процеси.
Плитус Олександра. Історіографія дослідження ролі товариства “Рідна школа” у становленні бібліотечної справи Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.
Гриник Ігор. Громадсько-публіцистична діяльність Василя Панейка (1905–1914 рр.).
Косар Ірина. Діяльність Володимира Охримовича в Науковому товаристві ім. Шевченка.
Клим’юк Уляна. Становище поляків у Галичині напередодні та в роки Першої світової війни.
Сидорик Надія. Соціально-економічне життя німецької меншини Польщі (1919–1939 рр.).
Ходак Тетяна. Правові аспекти державотворчої концепції українських націоналістів 30-х років ХХ ст.
Чорненький Роман. Чисельність польського населення Станиславівського воєводства в 1921–1939 рр.
Котовський Ростислав. Особливості агітаційно-пропагандистської роботи радянської влади в західних областях УРСР (1939–1941 рр.).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация