Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Яременко Л.М. Навчально-методичні матеріали з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

  • Файл формата pdf
  • размером 622,52 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Яременко Л.М. Навчально-методичні матеріали з курсу Українська мова за професійним спрямуванням
Навчально-методичні матеріали. — Суми : СумДУ, 2016. — 51 с.
Для студентів Медичного інституту спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» денної форми навчання.
Мова професійного спілкування лікарів-стоматологів є соціальним варіантом сучасної літературної мови, забезпечує різні комунікативні потреби в фаховій сфері, має розгалужену лексико-семантичну систему. В конкретних мовленнєвих ситуаціях вона стає монотематичною, збагачується спеціальною лексикою і фразеологією, суб’єкти комунікації переходять на професійний рівень свідомості.
Вправи і завдання спрямовані на формування вмінь і навичок грамотного письма, засвоєння літературних норм української мови. Російсько-український словник стоматологічних термінів ілюструє складні випадки перекладу.
Передмова
Мова і професія. Професійна субкультура лікаря-стоматолога
Стилістичний практикум. Характеристика мовних засобів різних стилів мовлення
Термінологія фаху як система. Культура Терміновживання (стилістичний та орфографічний практикум)
Вибір граматичної форми слова у професійному спілкуванні лікаря-стоматолога
Текст та його інтерпретація
Додаткова література
Додаток. Російсько-український словник стоматологічних термінів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация