Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологічний літопис Лівобережної України 1999 №02 (5)

  • Файл формата pdf
  • размером 34,47 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологічний літопис Лівобережної України 1999 №02 (5)
До цього позачергового числа "Археологічного літопису Лівобережної України" ввійшли матеріали IV регіонального науково-практичного семінару "Охорона і дослідження пам’яток археології Полтавщини". Поява в світ випуску журналу хоча й затрималася в часі, але донесла до читачів проблематику археологічних та історіографічних досліджень запорізьких, київських, московських, полтавських, сумських, харківських та черкаських учених, музейників і аматорів вивчення старожитностей Середнього Подніпров’я і Дніпровського Лівобережжя. Частина матеріалів семінару вже опублікована у п’ятому випуску "Полтавського археологічного збірника".
Бепько О.В. (Полтава) Пам'ятки археології Полтавщини: проблеми вивчення і збереження.
Гавриленко І.М. (Полтава) Про культурну належність деяких мезолітичних місцезнаходжень Середнього Подніпров’я.
Гаскєвич Д.М. (Київ) Дніпро-донецьке поселення Дубове-1 на р. Хорол.
Гейко А.В., Артєм’єв А.В. (Полтава) Нове поховання представника катакомбної культурно-історичної спільноти з Поворскля (з вивченням твердих тканин зубів).
Лисенко С.Д. (Київ) Про одну групу поховань доби пізньої бронзи Середнього Подніпров’я.
Сапєгін С.В. (с.Ковалівка, Полтавський р-н) Різночасове поселення у с.Ковалівка на Коломаку.
Шрамко Б.А. (Харків) Унікальний виріб ремісників Скіфії.
Супруненко О.Б., Гейко А.В., Кулатова І.М. (Полтава) Городище скіфського часу в с.Стасі у Середньому Поворскпі.
Шрамко І.Б. (Харків) Техніка конструювання черпаків скіфского часу.
Гавриш П.Я. (Полтава) Розкопки зольника № 7 в Західній фортеці Більського городища.
Охріменко A.I. (Котельва) Деякі знахідки на території Східного укріплення Більського городища.
Максименко Г.М., Супруненко О.Б. (Полтава) Боспорська монета із Західнго укріплення Більського городища.
Гейко А.В. (Полтава) Археологічні розкопки на селищі скіфського часу біля села Глинське у Поворсклі.
Солтис О.М., Білан Ю.О. (Київ) Дослідження кургану ранньоскіфського часу на Київщині.
Ієвлєв М.М. (Київ) До проблеми про місцезнаходження Гілеї.
Каряка О.В. (Київ) Торгівельні шляхи в Нижньому Подніпров’ї в IV ст. до н.е.
Лугова Л.М., Левченко Д.І. (Полтава) Знахідки І тис. н.е. з поселення біля с.Прилипка на Пслі.
Куштан Д.П., Сиволап М.П. (Черкаси), Терпиповський Р.В. (Київ) Пізньозарубинецьке поселення на Черкащині.
Обломський А.М. (Москва), Приймак В.В. (Суми), Терпиловський Р.В. (Київ) Дослідження ранньослов’янського кургану у с.Бездрик.
Осадчий Є.Н. (Суми) Взаємодія елементів поховального обрдцу населення Дніпровського Лівобережжя Х-ХІІІ ст. методом кореляції на картографічній основі.
Берест Ю.М. (Суми) Друге городище біля с.Зарічне на Ворсклі.
Коваленко О.В., Кулатова І.М., Мироненко К.М., Супруненко О.Б. (Полтава) Нове городище давньоруської доби у Середньому Поворсклі.
Івакін Г.Ю. (Київ) Чи був Михайлівський храм X ст. в Києві.
Белашов В.І. (Гпухів) Нові матеріали з літописного Глухова.
Кракало І.В. (Кременчук) Нові знахідки з Манжелії .
Супруненко О.Б. (Полтава) Печенізьке поховання під Полтавою.
Мироненко К.М. (Полтава) Пізньороменське житло з посаду літописної Лтави (за матеріалами розкопок 1999 р.).
Єльніков М.В. (Запоріжжя) Про предмети з християнською символікою в похованнях могильника Мамай-Сурка.
Коваленко О.В. (Полтава) Знахідки з Соборного майдану в Полтаві.
Виногродська Л.І. (Київ) Середньовічні кахлі з Білгорода-Дністровського.
Артєм’єв А.В., Коваленко О.В. (Полтава) Матеріали з некрополю на околиці форштадту полкової Полтави (з аналізом стоматологічних захворювань населення козацької доби).
Граб В.І. (Полтава) Погрібник.
Єрмак О.П. (Полтава) 3 історії спорудження Полтавського міського водопроводу (до 100-річного ювілею).
Троцька В.І. (Опішня) Розкопки гончарного горна в Опішні.
Нестуля С.І. (Полтава) Про першовитоки археологічних установ України (до 80-річчя ВУАКу).
Тощєв Г.М. (Запоріжжя) До періодизації історії археологічних досліджень Запорізького краю.
Приймак В.М. (Суми) Матеріали про Д.Т.Березовця у фондах Сумського краєзнавчого музею.
Приймак В.В., Юдін М.М. (Суми) Археологічні пам’ятки та музейні колекції доби українського козацтва Сумської обл. (до проблем вивчення та використання).
Шматко М.М., Мінаєва Н.І. (Київ) Розробка маршрутів наукового туризму по Геродотовій Скіфії у Середньому Подніпровці.
Соколова Л.М. (Полтава) Фонди Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації.
Тітков О.В. (Полтава) До питання про типолого-класифікаційні засади вивчення предметів озброєння.
Лобурець В.Є. (Полтава) Основні етапи історико-краєзнавчих досліджень на Полтавщині у XX столітті.
Сидоренко О.В. (Лубни) Нова знахідка із Засулля.
Удовиченко О.І. (Полтава) Мініатюрна мисочка пізньозарубинецького часу з околиць с.Ступки.
Супруненко О.Б. (Полтава) Кілька знахідок волзько-болгарського походження з Полтавщини.
Погода Ю.В. (Полтава) Знахідки скіфського часу з околиць Нових Санжар.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация