Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Наукові записки НаУКМА. Історичні науки 2008 Т. 78

  • Файл формата pdf
  • размером 2,78 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Наукові записки НаУКМА. Історичні науки 2008 Т. 78
Київ: Києво-Могилянська академія, 2008. — 82 с.
Одинадцятий збірник статей співробітників кафедри історії НаУКМА містить результати їхньої наукової діяльності за 2008 рік. Збірник відображає спектр наукових інтересів та спеціалізації викладачів і аспірантів кафедри, а також окреслює перспективи нових напрямків історичних студій.
Тематика статей, вміщених у збірнику і присвячених актуальним проблемам вітчизняної та зарубіжної історії, ґрунтується на ретельному вивченні першоджерел і демонструє самостійну творчу авторську позицію. Історія України розглядається в контексті європейської, значне місце приділяється її контактам із сусідніми державами.
Матеріали збірника стануть у пригоді науковим працівникам, викладачам і студентам історичних та гуманітарних факультетів вищої школи.
Історія України.
Павлова Н. А. Київська магдебургія: між московською та козацькою адміністраціями (друга половина ХѴІІ - початок XVIII ст.).
Горін С. М. Дорогобузький Успіння Пресвятої Богородиці монастир (до середини XVII ст.).
Григорук О. Б. Церковний і культурний діяч Поділля Олександр Павлович.
Хитровська Ю. В. Еволюція відносин української інтелігенції та православної церкви (ХІХ - початок ХХ ст.).
Вітринська О. В. Вилучення радянською владою культових цінностей у юдейських общин у 1920 - 1930-х роках.
Кисла Ю. О. Українська історична пам'ять: конструювання загальнорадянської ідентичності в УРСР у сталінський період.
Шліхта Н. В. «Посередницька» роль Ради у справах Російської православної церкви (на матеріалах Української РСР, 1943-1965 рр.).
Бажан О. Г. Провісник духовної свободи.
Загальна історія.
Диса К. Л. Альтернативний шлях до знань: алхімія розенкрейцерів і виклики доби Просвітництва у XVII-XVIII ст.
Надтока О. О. Югославізм проти націоналізму: нотатки на маргінесах югославського розпаду.
Історіографія. Історичні джерела.
Кучменко Б. А., Кучменко Е. М. Пошуки духовного оптимізму в соціально-політичній філософії Арнольда Тойнбі (історіографічний огляд).
о. Юрій Мицик. Браїлівська битва (1666 р.) в описі «Віршованої хроніки».
Рецензії та огляди.
Щербак В. О. О. Юрій Мицик. Чигирин - гетьманська столиця. - К., 2007. - 391 с.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация