Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Магістеріум. Історичні студії 2007 № 28

  • Файл формата pdf
  • размером 1,96 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Магістеріум. Історичні студії 2007 № 28
Київ: Києво-Могилянська академія, 2007. — 99 с.
Черговий випуск збірника статей «Магістеріум. Історичні студії» створено зусиллями викладачів магістерської програми «Історія» та їхніх вихованців. Заснована в 1996 р. програма передбачає підготовку дослідників вітчизняної та всесвітньої історії, що грунтується на новітніх здобутках історичної науки. Дослідницький аспект, притаманний кожному пропонованому курсу, сприяє формуванню у студентів навичок наукової роботи. Кращі результати їх піонерських студій представлено у цьому збірнику.
У статтях випуску подано різні аспекти суспільно-політичного життя в Україні та за її межами протягом ХІІІ-ХХ cm. Переважна їх більшість ґрунтуються на ретельному вивченні першоджерел, демонструють самостійну творчу авторську позицію та присвячені актуальним проблемам історичної науки. Матеріали збірника можуть бути корисними як науковим працівникам, так і викладачам історичних та гуманітарних дисциплін вищої школи.

Історія України.

Горін С. М. Архімандрит Жидичинського Миколаївського монастиря Никодим (Мокосій Шибинський) (1621-1626 pp.).
Лобко О. А. Питання дворянського землеволодіння на Правобережжі в російському законодавстві.
Скороход О. В. Лютнева революція: реакція населення на зміну влади та вибух революційної стихії в Києві на початку 1917 року.
Бажан О. Г. Мовне питання в українському національно-культурному русі в другій половині 1960-х рр.
Деревінський В. Ф. Праці В. Чорновола- «Правосуддя чи рецидиви терору?» та «Лихо з розуму» як джерело до вивчення радянських репресій 1965-1966 рр.
Загальна історія.
Котенко А. Л. Ідея Центральної Європи Томаша Масарика.
Шепетуха О. Ю. Радянське промислове управління (1930—1940-ві pp.) у світлі теорії бюрократії М. Вебера.
Сокол С. М. Місце України в зовнішній політиці Німеччини в Східній Європі на сучасному етапі.
Крисенко Д. С. Ірак у системі зовнішньої політики США (2003-2006): від гуманітарної інтервенції до спроб мирної розбудови держави.
Історіографія.
Орел Ю. В. Ілліризм у міжвоєнній югославській історіографії.
Шліхта Н. В. Становище православної церкви в повоєнній Радянській Україні: критичний огляд історіографії другої половини XX ст.
Історичні джерела.
о. Юрій Мицик. Битва під Монтвами (1666 р.) в описі польської «Віршованої хроніки».
Товарянська О. В. Спогади колишніх вояків дивізії «Галичина». Інтерв'ю з Аксинчуком Зеноном Юліановичем.
Рецензії та огляди.
Щербак В. О. Нова публікація потужного джерела. Рец. // Олександр Гваньїні. Хроніка Європейської Сарматії / Упорядкування та переклад з польської о. Юрія Мицика.- К., 2007.- 1006 с.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация